"ได้รับใบรับรองแรงงาน"

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ SIFCO ที่ได้รับจากกระทรวงแรงงานประเทศไทย มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตรสำหรับความร่วมมือในการต่อสู้ด้วยดี การค้ามนุษย์ (1 กรกฎาคม 2559)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Scroll to Top